Page 3 - Boekje Boschstraat Breda
P. 3
Voorwoord

Van oudsher was de Boschstraat voor Breda van aanzienlijk
belang. Eeuwen geleden was het de straat die bezoekers vanuit
Den Bosch toegang bood tot de stad. Via de Gasthuyspoort kwam
je dan Breda binnen. Je passeerde een aantal imposantie panden
gebouwd door en voor gegoede burgerij en de middenstand.
Dankzij historisch onderzoek van Jacues van Hooijdonk weten we
veel van de ontwikkelingen in de Boschstraat van de dertiende
t/m zestiende eeuw.
Vanaf 1628 was de Bredasche Brouwerij De Drie Hoefijzers
gevestigd op nummer vijf. Daarnaast, op nummer drie, stond een
prachtig pand van architect Van Bilzen. Aan de andere kant van
de brouwerij, op de hoek van de Zwaanstraat, zat in vroeger tijd
hotel De Zwaan; naderhand was er het Luxor theater gevestigd,
het theater waaraan menig Bredanaar nog steeds prettige
herinneringen bewaart.
Een van de mooiste panden van de straat is zonder twijfel “De
Olyton”, op nummer 35, oorspronkelijk van de familie Laurijssen,
die het in de jaren vijftig van de vorige eeuw schonk aan de
Cathechisten. Aan de overkant, op nummer 28 en 30, was heel
lang hotel “La Couronne” gevestigd, het eerste hotel van de stad,
dat echter eind jaren tachtig sneuvelde onder de slopershamer.
Terug aan de “oneven” zijde vinden we op nummer 55 “huize
Rapenburgh”, later huize ‘Raffy’ , een verzorgingshuis voor
oudere Indonesiers en momenteel in gebruik voor oudere Turken.
Nog een markant pand; op de hoek van de Korte Boschstraat
“huize ’t Gasthuyseinde”, waar in de jaren vijftig bakkerij van
Hoeck was gevestigd.
In de loop der jaren en eeuwen zijn vele prachtige panden
verbouwd en herbouwd, soms met een resultaat waarover je op
zijn minst van mening kunt verschillen
De Boschstraat was ooit een straat met vele poorten en steegjes,
een straat met boerderijen, de brouwerij en andere bedrijven.
Om een idee te geven van wat er in de vijftig jaar in een straat
allemaal kan veranderen, is dit boekje gemaakt. Wie de straat
toen heeft gekend, zal met dit boekje hopelijk leuke
herinneringen kunnen ophalen.

Breda, juli 2010

2
   1   2   3   4   5   6   7   8